Parir, néixer i créixer. Posem paraules a les vivències, té tres versions publicades: Icaria Ed. 2010, amb textos en català i castellà, 488 pàgines; Ed. Madreselva, 2012, textos castellà, 288 pàgines; Icaria Ed. 2013, textos en castellà, lleugerament més reduida que l’anterior. Tots tres llibres conserven el disseny i format del llibre imprés en paper. Estan disponibles en Pdf a la pàgina de descàrregues.

         

Parir, Nacer y crecer. Ponemos palabras a la vivencias, tiene tres versiones publicadas: Icaria Ed. 2010, con textos en catalán y castellano, 488 págines; Ed. Madreselva, 2012, textos castellano, 288 pàgines; Icaria Ed. 2013, textos en cstellano, 306 páginas, ligeramente mas reducida que la anterior. Los tres libros conservan el diseño y formato del libre impreso en papel. Están disponibles en Pdf en la página de descargas.