Dins de la voluntat de difusió dels temes a l’entorn del naixement i la cura de la vida, Migjorn ha mantingut la preparació i edició de textos, publicats en col·laboració amb una editorial o en autoedició. A partir de 2017, la iniciativa ha passat a 9 Món, acompanyant Migjorn.

Parir, Néixer i créixer, posem paraules a les vivències. Llibre que recull les experiències de dones i famílies que han parit acompanyades per Migjorn. Hi ha hagut tres edicions

El Part, motiu de Creació Social i Artística. Recull d’artistes i imatges que han participat a l’exposició El Part és Art. Icaria Editorial, Barcelona

Parts Feliços. Recull de 54 relats de dones que han viscut amb plaer i confiança el seu part. Pol·len Edicions

Contes infantils. Contes il·lustrats sobre temes en relació a l’educació i la vida. Pol·len Edicions, Col·lecció Migjorn

On vulguis, quan vulguis, tu tens la paraula. Còmic sobre les primeres relacions íntimes. Publicat en autoedició.