Dins de la voluntat de difusió dels temes a l’entorn del naixement i la cura de la vida, Migjorn ha mantingut la preparació i edició de textos, publicats en col·laboració amb una editorial o en autoedició. A partir de 2017, la iniciativa ha passat a 9 Món, acompanyant Migjorn.

Parir, Néixer i créixer, posem paraules a les vivències. Llibre que recull les experiències de dones i famílies que han parit acompanyades per Migjorn. Hi ha hagut tres edicions

  • 2010, Icària, Barcelona
  • 2012, Madreselva, Buenos Aires
  • 2013, Icària, Barcelona, versió en castellà

Contes infantils. Contes il·lustrats sobre temes en relació a l’educació i la vida. Editorial Pol·len, Col·lecció Migjorn

  • El Primer joc d’en Jan i la Marina. 2018
  • La geganta de les estrelles. En preparació
  • Sembrant paraules. En preparació

On vulguis, quan vulguis, tu tens la paraula. Còmic sobre les primeres relacions íntimes. Publicat en autoedició.

  • Consultar les històries, una a una